Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

oeyrvin at hagan.no oeyrvin at hagan.no
Mon Jul 20 15:07:16 CEST 2015


 

Gorm 

Ikke helt greie prosesser når det leies inn pesonalselskaper til å
(foreslå) ansettelsen, og også å finne frem til egnede kandidater, som
det så gjelder for dem å få "solgt inn". 

Aktuelle kandidater kan også ikke ønske å så navnet offentliggjort både
fordi det kan påvirke gjeldende arbeidsforhold (forfor søker han/hun seg
bort??) eller gi et nederlag (jeg/vi så du ikke fikk stillingen du
søkte, har du fått noen forklaring?) 

Så da så. 

Ole-Erik 

Den 20.07.2015 12:40, skrev Gorm Eriksen: 

> Hei 
> 
> Kanskje pressens offentlighetsutvalg kunne blitt spurt. Vil overraske meg om lovavdelingen i JD skulle komme med en tolkningutalelse på dette. 
> 
> For morro skyld så søkte jeg litt i går og ser at det ikke er uvanlig at departementet selv publiserer slike søkerlister på regjeringen.no [2]. Så at vi gjøre det ifra tid til annen burde være uproblematisk. 
> 
> Hilsen Gorm 
> On Jul 19, 2015 23:00, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
> 
>> [Gorm Eriksen]
>>> Dette tror jeg er greiest å høre med en jurist om. Jeg skjønner ikke
>>> helt hvilken lov du her sikter til, eller er det bare en lov du håper
>>> finnes?
>> 
>> Jeg ser etter en mer juridisk autorativ kilde enn "jeg tror" som vi kan
>> henvise til i hjelpeteksten på Mimes brønn. Hvordvidt det er en lov, en
>> forskrift, en implisitt regel (som det ulovfestede likhetsprinsippet du
>> tipset meg om for noen år siden), eller en uttalelse fra en juridisk
>> autoritet er ikke så farlig for meg. :)
>> 
>> Jeg har jo lest at det er tillatt å be om innsyn anonymt i Norge, og det
>> gir jo mest mening hvis en ikke må oppgi postadresse for å motta
>> dokumenter. Men hva er autorativ kilde for den tolkningen av dagens
>> rettspraksis?
>> 
>> Godt forslag som du og Ole-Erik har om å spørre en jurist:
>> 
>> [Ole-Erik Yrvin]
>>> Gorm og Petter
>>> 
>>> Det er helt sikkert en dyktig jurist i Lovavdelingen med fagansvar for
>>> offentleglova, og som kan svare konkret på konkrete spørsmål, f.eks den
>>> praktiske betydning av dette avsnittet i pressemelidingen fra 2009:
>> 
>> God ide. Kanskje du kan sende et spørsmål? Hva burde vi konkret spørre
>> om, i så fall. Jeg er usikker på hvordan et slikt spørsmål burde
>> formuleres.
>> 
>> Kanskje det kan sendes inn via Mimes brønn? Mistenker det kommer an på
>> hvordan det er formulert.
>> 
>> --
>> Vennlig hilsen
>> Petter Reinholdtsen
>> _______________________________________________
>> mimesbronn mailing list
>> mimesbronn at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn [1]
> 
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn [1]

 

Links:
------
[1] http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
[2] http://regjeringen.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150720/dac0ac0a/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list