Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Mon Jul 20 17:18:10 CEST 2015


Hei

Om du leser kapittel om dette i rettleiinga så står det at søkerliste for
offentlig innsyn skal være klar 2-3 dager etter.

Ser at rettleieren til JD sier at dette er eneste tilfellet hvor loven
pålegger organet å utarbeide dokument på eget tiltak. Artig kuriositet :)

Det står også klart at bruk av konsulent ikke gir unntak fra loven i
rettleiinga. Se Kap 8.4.13, s 151 2. paragraf

Veileder er nedlastbatbar i pdf format
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-offenntleglova/id590165/

Hilsen Gorm
On Jul 20, 2015 15:07, <oeyrvin at hagan.no> wrote:

>  Gorm
>
> Ikke helt greie prosesser når det leies inn pesonalselskaper til å
> (foreslå) ansettelsen, og også å finne frem til egnede kandidater, som det
> så gjelder for dem å få "solgt inn".
>
> Aktuelle kandidater kan også ikke ønske å så navnet offentliggjort både
> fordi det kan påvirke gjeldende arbeidsforhold (forfor søker han/hun seg
> bort??) eller gi et nederlag (jeg/vi så du ikke fikk stillingen du søkte,
> har du fått noen forklaring?)
>
> Så da så.
>
> Ole-Erik
>
>
>
>
>
> Den 20.07.2015 12:40, skrev Gorm Eriksen:
>
> Hei
>
> Kanskje pressens offentlighetsutvalg kunne blitt spurt. Vil overraske meg
> om lovavdelingen i JD skulle komme med en tolkningutalelse på dette.
>
> For morro skyld så søkte jeg litt i går og ser at det ikke er uvanlig at
> departementet selv publiserer slike søkerlister på regjeringen.no. Så at
> vi gjøre det ifra tid til annen burde være uproblematisk.
>
> Hilsen Gorm
> On Jul 19, 2015 23:00, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:
>
>> [Gorm Eriksen]
>> > Dette tror jeg er greiest å høre med en jurist om. Jeg skjønner ikke
>> > helt hvilken lov du her sikter til, eller er det bare en lov du håper
>> > finnes?
>>
>> Jeg ser etter en mer juridisk autorativ kilde enn "jeg tror" som vi kan
>> henvise til i hjelpeteksten på Mimes brønn.  Hvordvidt det er en lov, en
>> forskrift, en implisitt regel (som det ulovfestede likhetsprinsippet du
>> tipset meg om for noen år siden), eller en uttalelse fra en juridisk
>> autoritet er ikke så farlig for meg. :)
>>
>> Jeg har jo lest at det er tillatt å be om innsyn anonymt i Norge, og det
>> gir jo mest mening hvis en ikke må oppgi postadresse for å motta
>> dokumenter.  Men hva er autorativ kilde for den tolkningen av dagens
>> rettspraksis?
>>
>> Godt forslag som du og Ole-Erik har om å spørre en jurist:
>>
>> [Ole-Erik Yrvin]
>> > Gorm og Petter
>> >
>> > Det er helt sikkert en dyktig jurist i Lovavdelingen med fagansvar for
>> > offentleglova, og som kan svare konkret på konkrete spørsmål, f.eks den
>> > praktiske betydning av dette avsnittet i pressemelidingen fra 2009:
>>
>> God ide.  Kanskje du kan sende et spørsmål?  Hva burde vi konkret spørre
>> om, i så fall.  Jeg er usikker på hvordan et slikt spørsmål burde
>> formuleres.
>>
>> Kanskje det kan sendes inn via Mimes brønn?  Mistenker det kommer an på
>> hvordan det er formulert.
>>
>> --
>> Vennlig hilsen
>> Petter Reinholdtsen
>> _______________________________________________
>> mimesbronn mailing list
>> mimesbronn at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
>
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing listmimesbronn at nuug.nohttp://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
>
>
>
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150720/80bef1e0/attachment-0001.htm 


More information about the mimesbronn mailing list