Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Mon Jul 20 22:52:38 CEST 2015


Hei

Tenkt litt mer på dette. Tror det er ganske enkelt å håndtere.

Når etaten har mottatt en innsynsbegjering så er dette allerede en gyldig
forespørsel og de har 5 dager på seg å svare, hvis ikke blir det automatisk
avslag.

Så om de spør om snail mail addr. så er det bare å ikke svare de, men etter
5 dager skriver du en klage og henviser til at forespørselen var gyldig da
etaten hadde alle forutsetninger for å svare på eposten (trykke reply).

Da har etaten egentlig bare to valg, selv om noen nok blir kreative, enten
må de innvilge opprinnelig innsynsbegjering med mottak på mimes, eller så
må de sende klagen din til overordnet organ/Departement.

Så vi kan i grunnen bare henvise til en mal de kan benytte for klage i faq.
Det skal ligge en ferdig på presse.no som jeg kan finne.

Tror dere dette kan fungere?

Hilsen Gorm
On Jul 19, 2015 08:11, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:

> [Gorm Eriksen]
> > Ønsker du personlig å gjøre noe så ville jeg laget en ny forespørsel på
> > samme dokumenter og insisterte å få det på epost.
>
> Det jeg personlig ønsker å gjøre er å oppdatere hjelpeteksten med litt
> mer informasjon om hvilke lover og regler en kan henvise til når en ber
> om å få informasjonen tilsendt elektronisk, så kan den som sendte
> henvendelsen vurdere om informasjonen skal brukes eller ikke.  I dag
> står det bare at en kan be dem sende scannede dokumenter, men ingen
> referanser til lover og forskrifter.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150720/90670df3/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list