Re: Mangler forespørsel om utvidet begrunnelese?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sat Jul 25 12:50:14 CEST 2015


Hei

Ja, dette er et godt poeng. Lag en sak på det så skal jeg oppdatere teksten.

Hilsen, Gorm

2015-07-23 17:40 GMT+02:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

>
> Jeg har fått mitt første avslag på innsyn, og ble sendt til
> <URL:
> https://www.mimesbronn.no/help/unhappy/brev_om_internet_governance_og_p >.
> Men der står det mest om klagerett, og lite om muligheten for å be om
> utvidet begrunnelse.
>
> Burde vi utvide hjelpeteksten til å foreslå å be om utvidet begrunnelse
> først, og så foreslå klaging?  Eller bør vi endre henvendelsestekstene
> vi sender inn i første omgang til å be om utvidet begrunnelse med en
> gang?  Det virker for meg mest fornuftig å starte med utvidet
> begrunnelse og så gå videre til å klage på manglende innsyn, for å ha
> noe mer konkret å klage på.
>
> Hva synes dere?
>
> Selve teksten finnes i git at github.com:mimesbronn/alavetelitheme.git,
> filen lib/views/help/unhappy.nb.html.erb.  Jeg sjekket nett opp inn
> oversettelse av et manglende avsnitt.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150725/6f37ad3e/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list