Publisering av klagesaker relatert til Mimes brønn

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Mar 6 11:18:36 CET 2016


Hei.  Jeg har nettopp publisert alle brev i en klage til
sivilombudsmannen om manglende innsyn på
<URL: http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/mimesbronn-klager/klage-2015-forhandlinger_om_bv/ >.
Ser det ut som en grei måte å publisere slike dokumenter på?

--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list