Mimes brønn omtalt på digi.no

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Mar 17 11:45:02 CET 2016


[Petter Reinholdtsen]
> Veldig hyggelig omtale av Mimes brønn på Digi i dag, sjekk
> <URL: http://www.digi.no/itnorge/2016/03/15/-norid-og-nkom-er-ikke-skikket-til-a-ivareta-toppdomener >.

Og i går ble samme innsynssak omtalt i et skriftlig spørsmål på
Stortinget, desverre uten at navnet Mimes brønn ble nevnt.  sjekk
<URL: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=65047 >

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list