Re: Ruter og Bymiljøetaten: Spør ikke meg, spør far min, som henger i hornet der borte

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Thu Mar 31 10:40:19 CEST 2016


Så langt dokumentet er mottatt så har man innsynsrett, uavhengig av hvem
som opprettet dokumentet. Så burde i det minste klage på dette.

Hilsen Gorm
On Mar 31, 2016 9:28 AM, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:

>
> Jeg syntes
> <URL: https://www.mimesbronn.no/request/offentliggjoring_av_plan_urbanra >
> var spesielt interessant.  Ruter peker på bymiljøetaten, og
> bymiljøetaten peker på Ruter, og ingen av dem vil gi innsyn i en rapport
> om kollektivtrafikk.
>
> Jeg tror det er flere brudd på offentlighetsloven her, og lurer på om
> det kanskje er en god sak å bidra til med klagesak.  Hva tror dere
> andre?
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20160331/dc26c3bd/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list