Noen Mimes brønn-sa ker å se nøyere på...

Advokat Ola Tellesbø ola at advtellesbo.no
Mon Oct 10 14:50:27 CEST 2016


Hei Petter og Mimes-brønn-folkene,

Først takk for hyggelig teknisk verksted hos Frikanalen i går.

De to første sakene på <https://titanpad.com/1seXuIUrvP>

er initiert av J. Dahl som trolig ikke er NUUG-medlem. Kan det være en fordel at det under introduksjonen hos
<https://www.mimesbronn.no/help/about>

klargjøres at siden Foreningen NUUG står bak tjenesten Mimes brønn, vil foreningen følge opp enkeltsaker der klageinstansen avslår innsyn?

Jeg retter nå en henvendelse til J. Dahl med følgende forespørsel:

"NUUG yter overfor brukerne av Mimes Brønn advokatbistand til å følge opp visse utvalgte avslag om innsyn. Du har to saker som har medført avslag. Disse to sakene er slike utvalgte saker.
NUUG ber derfor om ditt samtykke om å fronte saken for deg overfor klageinstansen Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Samtykke gis ved et bekreftende svar på denne eposten."

Andre formuleringer som kan benyttes?


Mvh. advokat Ola Tellesbø
Åsvegen 115, 2740 ROA
m: 4004 1813


Den 29. september 2016 kl. 10.12.50 +02.00 skrev Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> 
> Hei Ola.
> 
> Vi har lagt merke til en knippe henvendelser på Mimes brønn som vi
> mistenker kunne være nyttige for deg å se nærmere på. Ben har laget en
> liste tilgjengelig på <URL: <https://titanpad.com/1seXuIUrvP> >.
> 
> Kan du ta en titt og se hvilke av disse du tror det kan være fornuftig å
> konsentrere seg om i første omgang? Jeg vet ikke hva du har kapasitet
> til, men jeg mistenker 2-3 saker får holde i denne omgang.
> 
> I det siste har det kommet tre saker der de som har gitt innsyn i
> ettertid har bedt oss fjerne det de har sendt ut. Det hadde vært nyttig
> for oss å lære litt mer om hva vi bør tenke på i slike tilfeller. Så
> langt har vi vært snille og fjernet fra web det de har bedt om, men det
> er ikke sikkert det er riktig fremgangsmåte.
> 
> -- 
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20161010/3d388137/attachment.htm 


More information about the mimesbronn mailing list