Re: Noen Mimes brønn-saker å se nøyere på...

Ben bwng at openmailbox.org
Tue Oct 11 20:12:02 CEST 2016


On 10/10/2016 02:50 PM, Advokat Ola Tellesbø wrote:
> Hei Petter og Mimes-brønn-folkene,

Hei Ola,

Takk for alt dette :)

>
> Først takk for hyggelig teknisk verksted hos Frikanalen i går.
>
> De to første sakene på https://titanpad.com/1seXuIUrvP
> er initiert av J. Dahl som trolig ikke er NUUG-medlem. Kan det være en
> fordel at det under introduksjonen hos
> https://www.mimesbronn.no/help/about
>
> klargjøres at siden Foreningen NUUG står bak tjenesten Mimes brønn,
> vil foreningen følge opp enkeltsaker der klageinstansen avslår innsyn?

Enig med det.

Kunne også være fint hvis vi kunne utvide veiledningstekst litt, med
f.eks. lenker til presse.no, innsyn.no, oep.no osv. Trenger bare noen
med tid til å sette seg ned og skrive...

> Jeg retter nå en henvendelse til J. Dahl med følgende forespørsel:
>
> "NUUG yter overfor brukerne av Mimes Brønn advokatbistand til å følge
> opp visse utvalgte avslag om innsyn. Du har to saker som har medført
> avslag. Disse to sakene er slike utvalgte saker.
>
> NUUG ber derfor om ditt samtykke om å fronte saken for deg overfor
> klageinstansen Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Samtykke gis
> ved et bekreftende svar på denne eposten."
>
>
> Andre formuleringer som kan benyttes?

Jeg synes formuleringen er god.

Ben


More information about the mimesbronn mailing list