Re: Hvordan håndtere ønsker å fjerning fra Mimes brønn?

Ben bwng at openmailbox.org
Thu Oct 20 18:12:12 CEST 2016


On 09/28/2016 07:54 AM, Petter Reinholdtsen wrote:
> Mens jeg tok vekk den konkrete meldingen i henvendelsen og byttet den ut
> med en melding i henvendelsen som forklarte hvorfor når det gjaldt
> henvendelsene fra UNINETT Norid AS og Norges Bank, tok Gorm vekk hele
> henvendelsen og ba Google slette sin indeksering av siden.  Spriket i
> håndteringen her får meg til å dro at vi kanskje bør diskutere hvordan
> vi skal håndtere slike henvendelser.  Vi bør også diskutere når det er
> riktig å fjerne, og når vi bør avvise ønsket om å fjerne informasjon som
> jo allerede er offentliggjort.
>
> Hva tror dere?

Mine forslag:

- det trengs klare retninglinjer, juridisk godkjent (Ola?)
- dokumenter burde bare fjernes når det er nødvendig, med dokumentasjon
på hvorfor
- fjerning burde diskuteres (Mimes brønn-gjengen) før det skjer
- fjerning må være gjennomsiktig; dvs. insynsbegjærer, Mimes
brønn-gjengen, og Mimes brønn-brukere (via nettside) skal alle gis
beskjed om hva som har blitt fjernet og hvorfor

Ben

>
> Jeg kunne ønske meg en sjekkliste på wikien som beskriver rutinen for
> vurdering av fjerningsønsker, for å sikre at vi behandler dem på samme
> måte hver gang.
More information about the mimesbronn mailing list