Re: Hvordan håndtere ønsker å fjerning fra Mimes brønn?

Ben bwng at openmailbox.org
Sat Oct 29 14:38:55 CEST 2016


Bump.

On 10/20/2016 06:12 PM, Ben wrote:
> On 09/28/2016 07:54 AM, Petter Reinholdtsen wrote:
>> Mens jeg tok vekk den konkrete meldingen i henvendelsen og byttet den ut
>> med en melding i henvendelsen som forklarte hvorfor når det gjaldt
>> henvendelsene fra UNINETT Norid AS og Norges Bank, tok Gorm vekk hele
>> henvendelsen og ba Google slette sin indeksering av siden.  Spriket i
>> håndteringen her får meg til å dro at vi kanskje bør diskutere hvordan
>> vi skal håndtere slike henvendelser.  Vi bør også diskutere når det er
>> riktig å fjerne, og når vi bør avvise ønsket om å fjerne informasjon som
>> jo allerede er offentliggjort.
>>
>> Hva tror dere?
> Mine forslag:
>
> - det trengs klare retninglinjer, juridisk godkjent (Ola?)
> - dokumenter burde bare fjernes når det er nødvendig, med dokumentasjon
> på hvorfor
> - fjerning burde diskuteres (Mimes brønn-gjengen) før det skjer
> - fjerning må være gjennomsiktig; dvs. insynsbegjærer, Mimes
> brønn-gjengen, og Mimes brønn-brukere (via nettside) skal alle gis
> beskjed om hva som har blitt fjernet og hvorfor
>
> Ben
>
>> Jeg kunne ønske meg en sjekkliste på wikien som beskriver rutinen for
>> vurdering av fjerningsønsker, for å sikre at vi behandler dem på samme
>> måte hver gang.
>More information about the mimesbronn mailing list