Re: backup (Mimes brønn)

Ben bwng at openmailbox.org
Sat Oct 29 14:30:38 CEST 2016


Bump.

On 08/28/2016 05:42 PM, Ben Waldron wrote:
> On 08/21/2016 09:58 AM, Petter Reinholdtsen wrote:
>> Den totale stillheten tyder på at ingen i driftsgruppa har oversikt over
>> eller kjenner til hvordan backup gjøres/bør gjøres. Jeg har i hvert
>> fall ikke dette, og vet ikke om vi har noe backup-regime i dag.
> Selv synes jeg det er helt crazy at tjenesten ikke kjører backup. Det
> trenger ikke å være komplisert.
>
> Obnam, som Petter foreslår (nedenunder), ser helt fint ut. Hva er neste
> skritt?
>
> Ben
>
>> Vi har ledig diskplass på eksterne diskhyller, både SATABeast og Dell
>> MD1000. Jeg tror det er lurt å starte med disse som backup-lagring.
>>
>> Backup bør være kryptert, og da trengs det en plan for håndtering av
>> nøkler, hvis vi skal kunne tilbakeføre filer på en ny maskin hvis den
>> gamle er død.
>>
>> Jeg har ikke mye peiling på hva slags backup-løsninger som er gode å
>> bruke i disse dager. Jeg har skummet bloggpostene til Lars Wirzenius,
>> <URL: http://blog.liw.fi/ > som dukker opp i bloggleseren min, og ser
>> han er entusiatisk interessert i backup. Han har laget obnam, som har
>> følgende beskrivelse av Debianpakken:
>>
>> Description-en: online and disk-based backup application
>> Obnam makes backups. Backups can be stored on local hard disks, or online
>> via the SSH SFTP protocol. The backup server, if used, does not require any
>> special software, on top of SSH.
>> .
>>  * Snapshot backups. Every generation looks like a complete snapshot, so you
>>   don't need to care about full versus incremental backups, or rotate real
>>   or virtual tapes.
>>  * Data de-duplication, across files, and backup generations. If the backup
>>   repository already contains a particular chunk of data, it will be re-used,
>>   even if it was in another file in an older backup generation. This way, you
>>   don't need to worry about moving around large files, or modifying them.
>>  * Encrypted backups, using GnuPG.
>>  * Push or pull operation, depending on what you need. You can run Obnam on
>>   the client, and push backups to the server, or on the server, and pull
>>   from the client over SFTP.
>>
>> Kanskje det kan duge? Jeg ser også for meg at vi kan ha nytte av
>> zfs-snapshot. Der har jeg positiv erfaring med zfSnap.
>>More information about the mimesbronn mailing list