Spam fra myndighetene i Mimes brønn

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Mar 16 10:30:20 CET 2018


Jeg kom akkurat over
<URL: https://www.mimesbronn.no/request/vilkar_for_reisegaranti >, som
så vidt jeg kan forstå har mottatt spam til adressen som kun er oppgitt
til den tilsendte myndigheten, Kolumbus AS.

I tillegg til å fjerne meldingene fra Mimes brønn, hva burde vi gjøre
med dette?  Jeg antar en eller flere datasystemer hos Kolumbus AS har et
sikkerhetsmessig problem som gjør at spammere har fått tak i adressen
som brukes til å sende svar inn i Mimes brønn.

Har vi kapasitet og lyst til å forsøke å følge opp slikt?  Eller skal vi
begrense oss til å fikse det kun i vår ende ved å fjerne uønsket spam?
Jeg opplever ikke at jeg har kapasitet til å forsøke å lære opp ansatte
i det offentlige i elementær datasikring.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list