Innspill til spesifikasjon av NOARK 5 Tjenestegresesnitt (oppdatering med PATCH)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Mar 26 23:16:58 CEST 2017


For første gang siden jeg startet innesending av disse meldingene, så
fikk jeg øyeblikkelig automatisk svar tilbake:

> Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
> Arkivverket opplever for tiden stor pågang av henvendelser fra
> brukerne våre. Derfor blir saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller
> lengre enn normalt. Vi ber om forståelse for at vi må foreta en
> prioritering av henvendelsene vi mottar. Vi deler inn henvendelsene i
> tre grupper avhengig av formålet med forespørselen: rettigheter,
> faglige behov og hobby, og vi prioriterer henvendelsene i samme
> rekkefølge.

Får håpe jeg ikke har overbelastet arkivverket.

Har ennå ikke mottatt et eneste saksnummer etter at jeg startet
innsendingen ondag 2017-03-15, men håper det kommer snart. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the nikita-noark mailing list