Innspill til spesifikasjon av NOARK 5 Tjenestegresesnitt (entydige relasjonsnavn)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Mar 30 10:56:46 CEST 2017


Hei.

Vedlagt følger et innspill om å gjøre relasjonsnavn entydige i
spesifikasjonsteksten for NOARK 5 Tjenestegresesnitt.

Kan dere sende innspillet til rette vedkommende, og gi meg
tilbakemelding på hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått i
arkivverkets offentlige postjournal når dere mottar denne eposten?

Sender epostkopi til epostlisten for prosjektet Nikita NOARK5 Core, slik
at alle der er kjent med at dette innspillet er oversendt.
--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: noark-rel-trailing-slash.pdf
Type: application/pdf
Size: 64078 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/nikita-noark/attachments/20170330/1350bab8/attachment-0001.pdf 


More information about the nikita-noark mailing list