[noark5] Noark lenge leve...

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Apr 1 16:01:11 CEST 2024


Velkommen til denne nyopprettede epostlisten for oss som er interessert
i Noark 5.  Jeg håper den kan være et godt sted å diskutere fordeler og
ulemper, forbedringer og fallgruver, og bidra til et aktivt miljø rundt
de to spesifikasjonene Noark 5[1] og Noark 5 Tjenestegrensesnitt[2], med
tilhørende XML-skjema[3].

Min motivasjon i dette er å sikre at kunnskap som bør tas vare på har en
best mulig sjanse til å ikke gå tapt i det digitale kaoset som råder, og
bidra til å få på plass gode fri programvareløsninger for arkivering,
hjemme og på jobb.  Derfor er jeg involvert i Nikita-prosjektet[4] og
andre relaterte prosjekter.  Thomas og meg har forsøkt å samle slike på
Codeberg[5], men antar det er noen som fortsatt mangler der.

Hva med dere andre abonnenter på epostlisten?  Hva er deres motivasjon?

 [1] <URL: https://github.com/arkivverket/noark5-standard >
 [2] <URL: https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard >
 [3] <URL: https://github.com/arkivverket/schemas >
 [4] <URL: https://gitlab.com/OsloMet-ABI/nikita-noark5-core >
 [5] <URL: https://codeberg.org/noark >

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the noark5 mailing list