[noark5] Interesse i Noark

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 16 12:59:28 CEST 2024


[Thomas Sødring]
> Dette arbeidet trygget en interesse for standardisering og jeg ble med
> i Noark 5 tjenestegresesnitt prosjektet som handler om å lage et API
> beskrivelse for Noark 5.

En av de tingene jeg er veldig fornøyd med når det gjelder
tjenestegrensesnittet er at det har beskrevet nok funksjonalitet til at
det er mulig å ta et fullt uttrekk via API-et uten direkte tilgang til
database eller baksystem.  Historiene om hvor vanskelig det er å få
overlevet til depot bør være historie når en kan bruke Noark 5
Tjenestegrensesnitt.  Synd så få har tatt det i bruk.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the noark5 mailing list