[NUUG patent] Hva kan vi gjXre her i Norge?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Dec 3 13:36:55 CET 2004


Framgangen er treg her. Vi må få fortgang med arbeidet her i Norge.

[Fredrik de Vibe]
> - En underskriftskampanje på nett kan vel alltids skape noe
>  oppmerksomhet og slik sett påvirke opinionen i noen grad.

Ja, det kan fungere. Arbeidet blir vel å formulere teksten en skal
skrive under på. Det er gjort tilsvarende ting i Finland. Vi kan
kanskje hente tekst derfra?

> - Amnesty pleier å ha et ferdigutfylt brev, stilet til forskjellige
>  regjeringsledere o.l. ang. dagsaktuelle problemstillinger, i
>  medlemsbladet sitt. Det kunne kanskje vært mulig å lage en litt lurt
>  utformet brosjyre med informasjon om hva patentsaken er, mulige
>  konsekvenser o.l. og til slutt en bit om hva man selv kan gjøre hvor
>  det kan være et ferdigutfylt brev stilet til dertil egnede personer.
>  Dette kunne jo ha vært litt forskjellige personer (flere brev i
>  brosjyrene eller forskjellige utgaver) og på den måten kunne man ha
>  nådd beslutningstakere både i Norge og EU.

Jeg har sans for ideen om en infobrosjyre. FFII,
<URL:http://www.ffii.org/>, har laget en slik i Tyskland. Kanskje vi
skal oversette den og spre den her?


> - En konferanse / seminar om temaet kunne jo ha vært en mulighet til å
>  få flere støttespillere både i politiske miljøer og
>  programvareutviklingsmiljøer. Dette kunne ha vært et slags
>  startskudd for en planlagt kampanje.

Ja, det hadde vært fint.

Men aller mest trengs det noen som har tid og interesse for å jobbe
med dette. Kanskje noen bør ansettes. Hvem har tid og interesse for
å sette disse temaene på dagsorden? Vet vi om noen som både har tid,
peiling, interesse? Ville det vært flere kandidater hvis noen ville
betale folk for å gjøre jobben?More information about the Patent mailing list