[NUUG patent] Re: [NUUG patent] Hva kan vi gjøre her i Norge?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Dec 6 17:45:39 CET 2004


[Thomas Gramstad]
> EFN har en kontakt (jurist med innflytelse) i NHO.  Det er helt
> realistisk å få ham på vår side i patentspørsmålet.  Jeg foreslår å
> avtale et møte mellom ham og 2-3 personer fra oss.

Det høres ut som en god ide.  Men da må noen ta seg tid til å
forberede og gjennomføre et slikt møte.

Jeg kommer fortsatt til å prioritere NUUG og Skolelinux-ting høyere,
så jeg melder meg ikke frivillig. :)



More information about the Patent mailing list