(fwd) Bellboy vil kreve penger i England og USA

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Dec 7 16:59:23 CET 2004


Denne kom nettopp til efn-listen.

Det er kanskje på tide vi begynner å lage en artikkelsamling med
relevante artikler på norsk?

----- Forwarded message from Jon Lech Johansen <jon at nanocrew.net> -----

Date: Tue, 7 Dec 2004 16:52:32 +0100
From: Jon Lech Johansen <jon at nanocrew.net>
To: efn-listen at ifi.uio.no
Subject: Bellboy vil kreve penger i England og USA

"Bellboy har et patent på online bestilling, men norske selskaper kan
slappe av. Nå jaktes det i utlandet."

http://www.digi.no/php/art.php?id=113610

-- 
Jon Lech Johansen
jon at member.fsf.org
nanocrew.net/blog/

Stat sua cuique dies, breve et inreparabile tempus
omnibus est vitae; sed famam extendere factis,
hoc virtutis opus.

----- End forwarded message -----More information about the Patent mailing list