Dagens Næringsliv om patentkontroll

Knut Yrvin knuty at skolelinux.no
Wed Jun 14 02:49:25 CEST 2006


Regjeringen vil melde Norge inn i den europeiske patentorganisasjonen. I 
mellomtiden skaper et nytt forslag fra FN stor usikkerhet omkring 
patenter og andre immaterielle rettigheter.

Heidi Egede-Nissen, Dagens Næringsliv 09.05.2006 

http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article779501.ece

- kMore information about the Patent mailing list