EU-kommisjonen: Ingen patenter på programvare

Knut Yrvin knuty at skolelinux.no
Wed Jun 14 12:20:13 CEST 2006


Det Europeiske patentkontoret (EPO) vil få beskjed om at 
programvarepatenter som er innvilget skal annulleres, enten av 
nasjonale domstoler eller den Europeiske domstolen. 

Kommisjonens standpunkt reflekterer kun hva som allerede er en realitet. 
Siste måned har patentkontoret i Polen nektet å gi to patenter på 
programvare som er godkjent av EPO. Høyesterett i England og Wales 
bestemte at to patenter godkjent av EPO er ugyldige i det Britiske 
territoriet. 

Se oppslag på IDABC: Europeiske eGovernment Services

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5622/469

- KMore information about the Patent mailing list