Dagens Næringsliv om patentkontroll

Robert Sund robesund at online.no
Wed Jun 14 12:33:39 CEST 2006


Knut Yrvin <knuty at skolelinux.no> wrote:

> ... nytt forslag fra FN ...
> http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article779501.ece

I dag er fientlige oppkjøp og slakt av firmaer som har eksistert en
stund noe av det mest lønnsomme som finnes, spesielt over dammen der
"realisering av pensjonen" til de annsatte er en stor bonus.

Dette gjør at finansiering med aksjer medfører risiko for at firmaet
blir drept.


Unicitral sin intensjon om at immaterielle rettigheter skal tas fra
oppfinneren(e) hvis denne får økonomiske problemer og overdras til
banken, gir banken ett stort incitament til å stikke kjepper mellom bena
på nyoppstartede firma.

Dette vil gjøre at all pengefinansiering medører økt risiko for at
firmaet blir drept.


Det er med forundring jeg ser at rettsvesenet dreier fokuset bort fra
beskyttelse av innbyggerne, og aktivt bidrar til adferd som minner stygt
om mafiavirksomhet.
-- 
Robert Sund    More information about the Patent mailing list