Dagens Næringsliv om patentkontroll

Herman Robak herman at skolelinux.no
Wed Jun 14 13:37:24 CEST 2006


On Thu, 15 Jun 2006 07:03:52 +0200, Per Inge Oestmoen  
<pioe at coldsiberia.org> wrote:

> Robert Sund wrote:
>
>> Det er med forundring jeg ser at rettsvesenet dreier fokuset bort fra
>> beskyttelse av innbyggerne, og aktivt bidrar til adferd som minner stygt
>> om mafiavirksomhet.
>
> Men det er konsekvent i forhold til det faktum at patentsystemet i seg
> selv mer og mer er blitt til et forsvar for privilegier og monopoler,
> støttet av en stat som er manipulert av de samme interessene. Det må
> nok komme så langt før folk reagerer politisk.

  Og det vil være for lite, og for sent.  Vi som regner oss som opplyste
og engasjerte kan ikke vente på opinionen, men må vurdere hva slags
lobby-virksomhet _vi_ kan drive.

-- 
Herman RobakMore information about the Patent mailing list