[NUUG patent] Creative Commons Corp. utforsker alternative patentmodeller

Gisle Hannemyr gisle at ifi.uio.no
Fri Feb 13 06:09:37 CET 2009


Creative Commons Corp. (dvs. moderorganisasjonen i USA) har tatt
initiativet til et program for å studere om lisensmodellen som Creative
Commons bygger på (noen rettigheter reservert) kan benyttes for å gjøre
det enklere å åpne opp for at det skal være fritt fram, under vise vilkår,
å gjøre bruk av patenter. Siktemplet med prosjektet er blant å forhindre
at patenter står i veien for forskning og innovasjon på sentrale
samfunnsområder, som klimaområdet. Partnere i prosjektet er Nike og Best
Buy.

Les mer:
http://creativecommons.org/weblog/entry/12734
http://sciencecommons.org/projects/greenxchange
-- 
Gisle Hannemyr ( http://hannemyr.com/ )More information about the patent mailing list