[NUUG video] Skaffer en 500 GB USB-disk til å overføre Go Open-videoer til.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Apr 12 17:29:33 CEST 2008


[Herman Robak]
> Planen var å overrekke en passe full disk til noen med fysisk
> tilgang til nerdhaven.nuug.no, eller i det minste noen med veldig
> rask forbindelse dit (jeg har kun ADSL).

Petter, Lars og Jarle har rask tilgang til nerdhaven.

> Tar NUUG regningen?

Det vil i så fall bli belastet videogruppens budsjett, og intet ville
glede meg mer enn at dette budsjettet blir brukt til noe fornuftig.
Slik jeg ser det er det opp til videogruppen å bestemme hvordan
videobudsjettet skal brukes, og det er også bakgrunnen for at jeg har
bedt videogruppen lage en plan for hvordan videobudsjettet skal
brukes.  I mangel av slik plan blir det litt vilkårlig hva som blir
prioritert, men hvis det er slik videogruppen vil ha det, så er det
greit for meg.

Konklusjonen er dermed for min del at hvis ingen i videogruppen
protesterer, så er det greit for meg, og hvis noen protesterer, så får
videogruppens leder (som vel er Ole Kristian for tiden) avgjøre hva
som skal gjøres.  Og aller helst vil jeg at videogruppen lager en plan
over hva videobudsjettet skal brukes til.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list