[NUUG video] Kandidater til programråd (fwd)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Feb 18 21:16:47 CET 2008


[Thomas Gramstad]
> Hei,
> 
> Videresender denne til EFNs styre, EFNs TV-utvalg og NUUGs
> videogruppe.
> 
> Har EFN eller NUUG noen kandidater til Programrådet?
> 
> Noen tanker om hvilken kategori ("Samfunnsmessig" eller "Andre")
> som EFNs og NUUGs innhold hører inn under?

Takk.  Husk å oppdatere
<URL:https://rt.nuug.no:443/Ticket/Display.html?id=1052> når
konklusjon blir funnet for NUUGs vedkommende.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list