[NUUG video] TV-kurs i Frikanalen

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Mon Jun 2 18:38:15 CEST 2008


Både EFN og NUUG er medlemmer av Frikanalen, så dette
tilbudet gjelder både medlemmer av EFN og NUUG (som
deltar/ønsker å delta i TV-gruppen til EFN eller NUUG).

Thomas

--


TV-kurs 13. – 15. juni i Oslo

Frikanalen holder sitt første TV-kurs for medlemsorganisasjonene på 
Soria Moria kurs- og konferansesenter i Oslo fra fredag 13. juni til 
søndag 15. juni.

Takket være økonomisk støtte fra stiftelsen Fritt Ord er det mulig 
å tilby kursene med en deltakeravgift på 2000 kroner pr. person. 
Avgiften dekker undervisning, to netters hotellopphold og bespisning. 
Reiseutgifter må den enkelte selv dekke.

Kurset går over tre dager. Første dag er i sin helhet viet tema 
rundt redaktøransvar, etikk, rettigheter og plikter, mens dag 2 gir 
en innføring i video/tv-produksjon ( kamera, lyd, lys, redigering 
etc.), og siste dag er en ”work shop” der deltakerne skal forsøke 
Ã¥ utvikle sine egne ideer til en konkret reportasje/innslag med 
støtte fra erfarne tv-produsenter.

PÃ¥melding kan skje til post at frikanalen.no

Tilbudet gjelder ikke-kommersielle organisasjoner som er medlem av 
Frikanalen. Hvis din forening ønsker å melde seg, se 
innmeldingsskjema på Frikanalens hjemmeside. Medlemskontingent kr 
500,- for foreninger med omsetning under 500.00 per år og 5000,- for 
de med høyere omsetning (medlemskontingenten inkluderer sendetid på 
TV når Frikanalen er på lufta i september).

Les mer om Frikanalen/åpen kanal på: www.frikanalen.no


Hilsen Anita Nyholt
for Gateavisa, som styremedlem i Foreningen FrikanalenMore information about the video mailing list