[NUUG video] Ideer til portabelt multikameraoppsett

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed Mar 5 12:56:31 CET 2008


> Jeg mistenker at det er mulig å få alt dette i en ryggsekk eller to.
> Kan det være en ide for NUUG-foredragene?  Hva vil en slik rigg koste?
> Er det nok folk interessert i videogruppen til at det er et poeng i å
> gå igang med noe slikt?  Jeg antar det vil trengs minst 3 personer (2
> på hver sitt kamera, samt en som tar seg av miksingen).
>

En annen innfallsvinkel vil være:

* Trådløs mic til foredragsholder
* Trådløs mobil mic til spørsmålsstiller
* Lydmixer, 2 til 1 som har de 2 mic'ene på innganger og utgangen fra
  mixer/muxer til lyd-inn på  videokamera
* Batchkonvertering av lysark til 720x576 png e.l.
* Kamera som holder fokus på den som prater til enhver tid prater,
  og lyd fra aktiv mic rutes til kamera-lydinngang
* cinelerra e.l. til å mikse konverterte lysark og video i etterkant.

- Jarle Bjørgeengen
More information about the video mailing list