[NUUG video] Ideer til portabelt multikameraoppsett

Herman Robak herman at skolelinux.no
Wed Mar 5 21:57:42 CET 2008


On Wed, 05 Mar 2008 12:56:31 +0100, Jarle Bjørgeengen  
<jarle at bjorgeengen.net> wrote:

>
>> Jeg mistenker at det er mulig å få alt dette i en ryggsekk eller to.
>> Kan det være en ide for NUUG-foredragene?  Hva vil en slik rigg koste?
>> Er det nok folk interessert i videogruppen til at det er et poeng i å
>> gå igang med noe slikt?  Jeg antar det vil trengs minst 3 personer (2
>> på hver sitt kamera, samt en som tar seg av miksingen).
>>
>
> En annen innfallsvinkel vil være:
>
> * Trådløs mic til foredragsholder
> * Trådløs mobil mic til spørsmålsstiller
> * Lydmixer, 2 til 1 som har de 2 mic'ene på innganger og utgangen fra
>   mixer/muxer til lyd-inn på  videokamera
> * Batchkonvertering av lysark til 720x576 png e.l.
> * Kamera som holder fokus på den som prater til enhver tid prater,
>   og lyd fra aktiv mic rutes til kamera-lydinngang
> * cinelerra e.l. til å mikse konverterte lysark og video i etterkant.

  Vi er dessverre litt for travle til å drive med postproduksjon.
Live klipping har forøvrig den fordelen at resultatet kan strømmes
på direkten.  Jeg har stor sans for øyeblikkelig tilfredsstillelse.

-- 
Herman Robak


More information about the video mailing list