[NUUG video] PF-foredragsvideo lagt ut i DV-format

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sun Mar 30 16:37:52 CEST 2008


On Sun, 2008-03-30 at 14:03 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:

> Tanken min var at det skal være mulig å gjøre en ny miks en gang i
> framtiden, hvis vi ønsker det.  Eventuelt, kanskje mikse annerledes,
> ved å ha videoen i et hjørne og teksten alene i bildet.  Da bør vi ha
> råfilmen tilgjengelig.
> 

OK. Jeg eksporterer råfilmen til dv-kassett også. 

- Jarle 
More information about the video mailing list