[NUUG video] SISTE NYTT fra Kringkasterforeningen: Søksmål (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Tue May 13 18:55:56 CEST 2008---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 12 May 2008 17:14:33 +0000
From: Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com>
To: otelles at hotmail.com
Subject: SISTE NYTT fra Kringkasterforeningen: Søksmål


Styret i Kringkasterforeningen har i dag den 12. mai 2008 besluttet å saksøke KKD for brudd på Grunnloven § 100 som forbyr "forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler". KKD er varslet om søksmålet og må svare på være krav innen mai måned, jf. tvl. § 5-2.
 
Våre krav er:
1.   Kringkasterforeningen krever konsesjonstildelingen for Åpen kanal ugyldig.
2.   I stedet for kringkastingskonsesjon krever Kringkasterforeningen utlyst en teknisk underkonsesjon til NTV sin konsesjon. Subsidiært krever Kringkasterforeningen rett til å videreformidle vederlagsfritt på bakkenettet sendingene til kringkasterne på Åpen kanal.

3.   Som en følge av hovedkravet krever Kringkasterforeningen at punkt 3.2 om kringkastingskonsesjon i NTV sin tekniske konsesjon ikke kommer til anvendelse for kringkasterne på Åpen kanal. 

4.   Kringkasterforeningen krever erstatning oppad til kr 5 millioner. Grunnlaget for kravet er (1) KKD sin oppfordring til Frivillighet Norge om å overta arbeidet med Åpen kanal uten å underrette Kringkasterforeningen om dette og (2) KKD sitt pålegg om å samarbeide med Organisasjonskanalen. Dette kjenner departementet godt til. Kringkasterforeningen vil også bevise ønsket hos politisk ledelse om kontroll av innholdet på kanalen og Kringkasterforeningens overleverte arbeid for å etterkomme ønsket så langt dette var mulig innenfor de grenser som følger av norsk lov.

 
Vennlig hilsen, Ola Tellesbø
_________________________________________________________________
News, entertainment and everything you care about at Live.com. Get it now!
http://www.live.com/getstarted.aspx


More information about the video mailing list