[NUUG video] [rt.nuug.no #1218] Hvem tar opp maimøtet på video?

Petter Reinholdtsen via RT general at rt.nuug.no
Thu May 15 14:39:36 CEST 2008


<URL: https://rt.nuug.no:443/Ticket/Display.html?id=1218 >

David Noble og Tore Sinding Bekkedal meldte seg til dyst, lånte
kamera tok opp møtet.  Tape og kamera er levert til Jarle.
Finnes og en HD-kopi på Davids disk, men kan være enklere å
laste opp fra DV-tapen.


More information about the video mailing list