[NUUG video] [rt.nuug.no #1218] Hvem tar opp maimøtet på video?

Petter Reinholdtsen via RT general at rt.nuug.no
Fri May 23 17:58:13 CEST 2008


<URL: https://rt.nuug.no:443/Ticket/Display.html?id=1218 >

Antar denne saken anses som løst, da vil er lastet opp, og tape er
gitt til meg for arkivering.


More information about the video mailing list