[NUUG video] Innkjøp av utstyr.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat May 24 15:52:54 CEST 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Vi havner altså på ca. mellom 15 og 20 lapper for et slikt kit.
> 
> Petter  er det økonomi til dèt ?

Husker ikke budsjettet i hodet, så jeg sjekket
<URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete?action=AttachFile&do=get&target=utsending.pdf >.
Der står det 12000,- til videoopptak for 2008 (og det samme for 2009).
Sjekket så regnskapet, som viser at 500,- er belastet den
budsjettposten så langt i år (kontingent til frikanalen).  Det er
dermed råd til ganske mye av dette, i hvert fall.  Hvis det trengs mer
enn 12000,- så må styret ta det opp til debatt, men jeg regner med at
det vil gå greit.

Jeg foreslår at en i videogruppen (Jarle?) får ansvar for å koordinere
innkjøp, og holder rede på at en holder seg innenfor rammene, samt er
videogruppens representant mot styret hvis det trengs mer enn 12000,-.

Cc til styret slik at alle der er orientert.  Se videogruppens
epostarkiv for hele historien.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list