[NUUG video] Innkjøp av utstyr.

Herman Robak herman at skolelinux.no
Thu May 29 23:09:03 CEST 2008


On Thu, 29 May 2008 22:32:35 +0200, Jarle Bjørgeengen <jarle at bjorgeengen.net> wrote:

> On Thu, 2008-05-29 at 21:27 +0200, Herman Robak wrote:

>>  Jeg er ikke helt innforstått med at vi trenger en tokanalers trådløs.
>> Publikumsmikken kan da godt være trådfast.
>
> Men da trenger vi en mixer eller ?

 Det trenger vi uansett.  Trådløse mic-er har gjerne meny-
betjente nivåkontroller.  Det er greit til å sette nivået 
en gang for alle, men en for en fader er en fysisk sleide 
langt å foretrekke.


> Greit nok.
>
> Fint hvis du bare lager en plukkliste du mener dekker behovet.

 Jeg skal til å prøve meg på flerkamera-testing hjemme.
Da får jeg kanskje en ide om hva som trengs.  Testing 
er tingen.

-- 
Herman Robak


More information about the video mailing list