[NUUG video] Spleising av DV-filer med kino?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Nov 14 12:45:37 CET 2008


Nå er kino installert på nerdhaven.nuug.no, og jeg forsøker å bruke
den til spleising av de to filene fra forrige medlemsmøte. Men jeg er
usikker på hva som er riktig eksportparameter å bruke. Jeg får lastet
inn filene i kino og har testet eksport, og dette ser ut til å
fungere. Er dermed kun usikker på hvilke parameter som er "best" for
videre etterbehandling og komprimering.

I kino kan jeg velge filtype og andre valg. For filtype har jeg
valget mellom "DV AVI Type 1", "DVI AVI Type 2" og "Raw DV". Den
siste gir .dv-fil, og er ikke det vi ønsker, mens de to første gir
AVI-filer. Noen som vet hvilke av dem vi bør bruke? Her er output
relatert til inputformat fra ffmpeg2theora ved komprimering:

"DV AVI Type 1":
 Duration: 01:51:13.08, start: 0.000000, bitrate: 29824 kb/s
  Stream #0.0: Video: dvvideo, yuv420p, 720x576 [PAR 59:54 DAR 295:216], 28800 kb/s, 25.00 tb(r)
  Stream #0.1: Audio: pcm_s16le, 32000 Hz, stereo, 1024 kb/s
 Pixel Aspect Ratio: 1.00/1  Frame Aspect Ratio: 1.33/1

"DV AVI Type 2":
 Duration: 01:51:13.04, start: 0.000000, bitrate: 29841 kb/s
  Stream #0.0: Video: dvvideo, yuv420p, 720x576, 25.00 tb(r)
  Stream #0.1: Audio: pcm_s16le, 32000 Hz, stereo, 1024 kb/s

Hvilke av disse er å foretrekke? I tillegg kan en velge "OpenDML AVI"
som tilvalg. Er dette noe som bør brukes? Det ble ikke brukt da jeg
eksporterte de to testfilene over.

Når det gjelder andre valg finnes "Auto Split Files" (ikke valgt) "Put
Timestamp in File Name" (ikke valgt) "Update Date and Timecode" (ikke
valgt) og "Resample Audio" (ikke valgt). Bør noen av disse velges ved
eksport?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list