[NUUG video] Møtes for å teste dvswitch og VGA->DV-konverter?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Nov 16 15:46:28 CET 2008


[Jarle Bjørgeengen]
>>>Mandag er første mulige dag for meg, har også sjekket med Petter og
>>>han kan.
>>
>>Jepp, men jeg kan ikke bli lenge.
>>
> 
> Jeg kan på mandag,

Jeg antar vi fortsatt skal møtes i morgen mandag.  Hvor og når?  Skal
vi si 16:00 på IFI, Universitetet i Oslo?  Tilgang til nett er litt
vanskelig på IFI, så et annet sted kan være bedre.  Hvem har NUUGs
videobag?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list