[NUUG video] Oppsummering / huskeliste

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Mon Nov 17 22:29:56 CET 2008


Hei,

i dag gjorde vi dette.

- Verifiserte at Videograbber (twinpact) tok VGA inn og produserte DV 
ut på firewire.
- Verifiserte at dvswitch funker ok med samme fil 4 ganger som input, 
og switchet mellom disse.
  - Dette tar moderat med ressurser på en Thinkpad X60 (eller var 
X40 ?)
- Verifiserte at dvswitch ikke lar seg bygge på OSX uten videre.
- Pakket videograbber sammen med kamera i NUUG's videobag inkludert 
fjernkontroll og kabler.
  - Medfølgende firewire kabel kan også brukes til ripping av dv fra 
kamera til disk når det trengs.

Dette mangler i bagen fra før
 - Hodetelefoner

Dette mangler på et minimumsoppsett med 2 videokilder (grabber+kamera)

- 20-30 meter cat5e kabel (med skjøt og "crossover" kabel
- Laptop/appliance med firewire og GB lan til å kjøre dvsource fra 
videograbber
- Laptop med debian e.l. , til å kjøre dvswitch mixer applikasjon
- Ekstern disk (usb kanskje) for output fra dvswitch .
- "Norsk" ledning til strømforsyning
  - Dette fant jeg hjemme. Tar med og legger i bagen.

Kjekt å ha i tillegg, (for avstand mellom mixer og kamera.

- 1 GB switch
- 20-30 meter cat5e kabel
- Laptop/appliance med firewire og GB lan til å kjøre dvsource fra 
kamera.

Oppgaver (Bare å kaste seg over) *

* før neste test-seanse

- Innkjøp/anskalffelse/klargjøring av manglende elementer i 
minimumsoppsett
- Bygge om mikrofon-fot , slik at den ikke er i veien for tape-luka 
under tape-bytte.
- Installere debian e.l. på MAC'en fra Morten
- Bygge dv-source live-cd, eller "apppliance boks"
- Lage (starte ihvertfall) oppskrift på oppkobling av utstyr

* under neste test-seanse , før neste NUUG møte

- Feilsøking av lydproblemer med ekstern MIC
- Full test av oppsett med
  - MAC som dvswitch mixer
  - Kamera tilkoblet dvswich (MAC) over firewire
  - Dvgrabber tilkoblet laptop med live-cd eller tilkoblet appliance 
med
   - VGA inn i grabber
   - firewire fra grabber til appliance
   - GB LAN (crossover) fra appliance til dvswitch (MAC)
  - Output fra dvswitch (MAC) til ekstern USB-disk
  - Kjøre opptak over tidsperiode lik eller lenger enn NUUG møter.
- Kvalitetskontroll av opptak.

"produksjonssetting" av løsningen på neste NUUG møte.

Jarle
på vegne av Bjørn Ove, Petter og Christer 


More information about the video mailing list