[NUUG video] Møtes for å teste dvswitch og VGA->DV-konverter?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Nov 18 12:17:19 CET 2008


[Morten Kjelkenes]
> Jeg beklager: jeg kan ikke møte idag, det er kommet opp et par
> problemer som jeg må få løst.

Det var synd.  Som du ser av epost fra Jarle, så ble det litt framgang
da vi møttes. :)

> Macbook er klar slik tidligere beskrevet. og jeg kan prøve å få den
> over i Petters hender i løpet av de neste par dager.

Fint.  Jeg kan installere Debian/Lenny på den, og få inn
dvswitch-pakkene.

> Beklager dette.

Bedre lykke neste gang.  :)

Kanskje du kan kalle inn til en samling i forkant av neste
medlemsmøte, for test av nytt og gammelt utstyr?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list