[NUUG video] Notater om dvswitch på FreeBSD

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 20 21:47:24 CET 2008


Da NUUGs server pr. tiden bruker FreeBSD, tenkte jeg det kunne vært
interessant å fått dvswitch[1] til å fungere der, og forsøkte derfor å
kompilere den.  Det gikk ikke.  Jeg fant endel feil i koden (manglende
includes) som nå er fikset og sjekket inn i SVN, men traff på et
pr. tiden uløselig problem.

 1 <http://alioth.debian.org/projects/dvswitch/>.

En patch som ikke er sjekket inn er denne, som gjør at endel
funksjoner fra POSIX blir synlig under kompilering:

Index: src/CMakeLists.txt
===================================================================
--- src/CMakeLists.txt  (revision 232)
+++ src/CMakeLists.txt  (working copy)
@@ -2,7 +2,8 @@
 include_directories(${GTKMM_INCLUDE_DIRS} ${LIBAVCODEC_INCLUDE_DIRS})
 link_directories(${GTKMM_LIBRARY_DIRS} ${LIBAVCODEC_LIBRARY_DIRS})

-add_definitions(-DSHAREDIR="\\"${sharedir}\\"")
+# -D_POSIX_C_SOURCE=200112 is required on FreeBSD to find timer functions.
+add_definitions(-DSHAREDIR="\\"${sharedir}\\"" -D_POSIX_C_SOURCE=200112)

 set(common_sources config.c dif.c socket.c)

Har ikke sjekket om den vil ha negativ effekt på Linux, så jeg utsatte
innsjekking.

Det uløselige problemet jeg traff på var mangel på timer_settime(),
som i følge
<URL:http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/man2/timer_settime.html>
først ble tilgjengelig i FreeBSD 7.0.  NUUG-tjeneren bruker i dag
FreeBSD 6.2, slik at maskinen nok må oppgraderes før dvswitch vil
kompilere ut av boksen.

Det som lot seg kompilere var kommandoen dvsink-files, som er den som
brukes for å hente data fra dvswitch og lagre på disk.  Det kan hende
det er tilstrekkelig at denne er tilgjengelig på NUUG-tjeneren, for
lagring av DV-filer.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list