[NUUG video] Spleise video fra kommandonlinjen

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed Nov 26 16:56:00 CET 2008


On Nov 26, 2008, at 4:32 , Jarle Bjørgeengen wrote:

>
> On Nov 26, 2008, at 4:18 , Petter Reinholdtsen wrote:
>
>> [Jarle Bjørgeengen]
>>> Jeg tror det blir rekodet. Kanskje bruke -vcodec copy -acodec copy
>>>
>>> Men har du prøvd dette ?
>>
>> Ja, forsøkte 'copy', men det var visst ikke støttet av ffmpeg på
>> nerdhaven.nuug.no. :(
>>
>>> mplayer -dumpstream -dumpfile outputfile.avi fil1.avi fil2.avi
>>> filn.avi .... osv
>>
>> Er dette en bedre ide?
>>
>
> Vel hvis tanken er å skjøte sammen flere filer av samme format, er det
> verdt et forsøk å få mplayer til å spille av filene kontinuerlig i
> rekkefølge , og dumpe den resulterende strømmen til _en_ fil .
>
> Men jeg testet det selv nå, og mplayer core-dumper etter første  
> fila :-(


Kanskje vi burde vurdere å ha raw dv som standard format istedenfor  
avi ?

Herman , er det noe som taler imot en slik konvertering ? Mere plass- 
krevende ? I så fall % vis hvor mye ?  Det virker ihvertfall opplagt  
etterhvert at raw dv er bedre egnet til å splitte og joine på  
commandolinjen uten rekoding.

Med raw dv kunne man skjøte filene med "cat fil1.dv fil2.dv >  
output.dv" ettersom jeg forstod på http://ffmpeg.mplayerhq.hu/faq.html#SEC31

- JarleMore information about the video mailing list