[NUUG video] Spleise video fra kommandonlinjen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Nov 26 17:11:12 CET 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Kanskje vi burde vurdere å ha raw dv som standard format istedenfor
> avi ?

Jeg ser noen fordeler, spesielt siden dvswitch jobber med slike, men
ulempen jeg har opplevd er at verktøy for konvertering ikke forsto
.dv-filer direkte.  .avi ble derimot håndtert uten problemer.  Tror
.avi er default-formatet til dvgrab.  Jeg har kun nylig funnet ut
hvordan jeg kan håndtere .dv-filer med kino og ffmpeg. :)

Jeg er derfor mer innstilt på å lære dvswitch å lese DV-filer i
AVI-innpakning enn å konvertere alle .avi-filene til .dv.

> Med raw dv kunne man skjøte filene med "cat fil1.dv fil2.dv >  
> output.dv" ettersom jeg forstod på http://ffmpeg.mplayerhq.hu/faq.html#SEC31

Jepp, det er det jeg utnytter når jeg limer sammen, og det var helt
klart veldig praktisk. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list