[NUUG video] MIME-typer støttet av ulike browser-utvidelser

Audun Vaaler audun.vaaler at hiof.no
Thu Nov 27 10:34:07 CET 2008


On 27. nov.. 2008, at 08.52, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Audun Vaaler]
>> Er f.eks.
>> http://www.nuug.no/aktiviteter/20081111-perl6-introduksjon/
>> representativ for måten video og lyd brukes på? Jeg har vært på
>> lista et par uker, men er ennå ikke godt kjent med NUUGs
>> videoløsninger.
> Vet ikke.  Det er et resultat av mine eksperimenter så langt, og jeg
> tror jeg tok utgangspunkt i hvordan NRK hadde gjort det da jeg
> startet.  Nå viser det seg at playlisten jeg har valgt
> (audio/x-mpegurl) ikke er støttet av totem-mozilla, slik at de fleste
> Debian-brukere vil få problemer, så jeg mistenker at den må byttes med
> noe annet.  Vet bare ikke hva. :/

Har du noen eksempler på steder dere bruker M3U? (Jeg har tatt en rask  
titt gjennom møtene, men ikke funnet noen.)

Har dere forresten sett på Metavid (http://metavid.org/) og Mv Embed (http://metavid.org/w/index.php/Mv_Embed)? 
  De gjør lure ting for embedding av video, tilpasset brukerens  
programvare. (Den fungerer ikke fullstendig rett ut av boksen med  
Skolelinux, men jeg tror ikke det mangler mye.)

--
Audun

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PGP.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20081127/140866a2/attachment.pgp 


More information about the video mailing list