[NUUG video] Flumotion Cortado for video i browser?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Sep 3 10:06:17 CEST 2008


Kan Cortado være et alternativ for å presentere NUUGs videoer på web?
Det er en Java-applet som spiller av Ogg Vorbis mm.

Sjekk <URL: http://www.flumotion.net/cortado/ >.
I følge <URL: http://robilad.livejournal.com/35954.html > fungerer den
fint med de fritt tilgjengelige java-versjonene.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list