[NUUG video] Video-opptak av foredrag på Skolelinux-konferanse?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Sep 8 16:24:50 CEST 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Mulig jeg kan gjøre det , men jeg kan ikke si sikkert enda. Hvis
> noen andre kan, "go ahead".

Dette kan være en god anledning til å teste nyutstyret og kanskje
forsøke seg på en flerkameraproduksjon?  Det kunne være fint med litt
tørrtrening før Go Open til våren.

Jeg har snakket med Christer om Go Open, og han er ikke fremmed for å
bidra med finansiering av mer utstyr til NUUGs videogruppe hvis det er
aktuelt for å få godt resultat på Go Open. Det har vært snakket om en
konvertør fra VGA til DV.  Kanskje det kan være aktuelt å få på plass
før Skolelinux-konferansen?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list