[NUUG video] (fwd) ÅPEN KANAL: NYHETSBREV SEPTEMBER 2008???

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 16 13:42:02 CEST 2008


Merk "Frikanalen opplyser at det fra neste uke skal være mulig å
levere innslag med tanke på prøvesendingene. Dermed kan din
organisasjon være med å skrive historie."  Hadde vært morsomt hvis
NUUGs opptak var med i første utsending.

----- Forwarded message from Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com> -----

From: Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com>
To: otelles at hotmail.com
Subject: ÅPEN KANAL: NYHETSBREV SEPTEMBER 2008???
Date: Tue, 16 Sep 2008 11:23:13 +0000

Etter en lang sommerpause er Kringkasterforeningen tilbake med nyhetsbrev. 1. Norge deltok på Åpen kanal-messe i Berlin2. Foreningen Frikanalen igang med testsendinger. Prøvesendinger 15. oktober.3. Staten ber om mer tid for å gi tilsvar på søksmålet 1. NORGE PÅ ÅPEN KANAL-MESSE I BERLINHvert år holdes det et Åpen kanal-treff, i år 12-13. september i Berlin. Foreningen Frikanalen dro over og hadde visning om hva som er på trappene i Norge. Den tekniske løsningen ble presentert. 2. TESTSENDINGER PÅ BAKKENETTET I GANGForeningen Frikanalen fikk kr 2,5 millioner av KKD og er dermed godt i gang med testsendinger. Prøvesendinger kringkastes over riket den 15. oktober. Dette blir en slags soft-launch:http://www.frikanalen.no/index.php?name=/seksjon/Provesendinger_fra_15._oktober.htmlHvem som helst kan være med på prøvesendingene. Finn Andreassen i Foreningen Frikanalen opplyser at det fra neste uke skal være mulig å levere innslag med tanke på prøvesendingene. Dermed kan din organisasjon være med å skrive historie. 3. STATEN BER OM MER TID FOR Å GI TILSVARKringkasterforeningen søksøkte på forsommeren staten ved KKD for brudd på Grl §100. Vanlig tilsvarstid er tre uker. På grunn av ferie fikk staten 2,5 måneder med tilsvarsfrist 5. september. Den 5. september ba staten om ytterligere 14 dager og skal nå svare innen 19. september. Dette kan være et tegn på at staten tidligere ikke har brukt nok tid til å undersøke om kringkastingskonsesjon er uforenlig med Grl §100. 
_________________________________________________________________
Connect to the next generation of MSN Messenger 
http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline
----- End forwarded message -----


More information about the video mailing list