[NUUG video] blip.tv for publisering av NUUG-filmer?

Keld Jørn Simonsen keld at dkuug.dk
Tue Sep 16 15:14:24 CEST 2008


On Tue, Sep 16, 2008 at 02:13:24PM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> Friprog-senteret har hatt i bruk blip.tv for publisering av filmer.
> Den er Flash-basert, og gir i tillegg tilgang til originalfilen som
> ble lastet opp.  Den har 1 GB grense for opplasting, noe som burde
> håndtere de komplette NUUG-foredragene, i motsetning til Youtubes
> 5-minuttsgrense.
> 
> Kan dette være en ide for publisering av NUUGs videoer?  Da får en
> tilgang til streaming og et rammeverk for å håndtere RSS-eksport etc.

Hvorfor er det nødvendig med spesiell streaming?
mpg-filer streamer fint i mplayer.

Hva gjøres spesiellt for å lage streaming?

> Sjekk <URL:http://friprog.blip.tv/> for et eksempel.
> 
> Jeg har testet litt med embedding av video på en webside, og
> <URL:http://www.nuug.no/aktiviteter/20071211-accessibility/> viser
> resultatet så langt.  Den bruker <object>-taggen for å legge inn
> videoen, og en omdirigering via en M3U playliste for å hindre at Opera
> laster ned hele videofilen før den tror at websiden er ferdig lastet
> ned.  Jeg håper streaming fungerer.  Det er testet med mplayerplug-in.
> Vet ikk hvilke browsere dette fungerer med, ei heller hvilke plugins.
> kaffine-plugin og mplayerplug-in ser ut til å fungere.

Ellers er det vel en god idé.

Bortsett fra at man mister kontrollen over sidene, layout mv?

Hilsen
keld


More information about the video mailing list