[NUUG video] blip.tv for publisering av NUUG-filmer?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 16 15:47:30 CEST 2008


[Keld Jørn Simonsen]
> Hvorfor er det nødvendig med spesiell streaming?
> mpg-filer streamer fint i mplayer.
> 
> Hva gjøres spesiellt for å lage streaming?

Det er ikke nødvendig, men jeg tror det er ønskelig for å gjøre
videoopptakene enklere tilgjengelig for flere.

> Bortsett fra at man mister kontrollen over sidene, layout mv?

Nja.  Vi har jo ingen "kontroll" over dette i dag, da vi jo mangler
fullstendig et godt opplegg for publisering av opptakene, og det er jo
ingenting som tyder på at noen i NUUG kommer til å få tid til å lage
et med det første.

Vi bør uansett beholde kopier lokalt som i dag, også i DV-utgave, slik
at vi beholder muligheten til å gjøre eget oppsett i framtiden.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list