[NUUG video] Frikanalen -- info (fwd)

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Tue Sep 23 14:08:48 CEST 2008


Klippet fra et innlegg på Facebook.

----

Se DIN film på TV fra 15. oktober!
To members of Gateavisa
 
Anita Nyholt
September 21 at 10:42pm

Norges første åpne kanal "Frikanalen" åpner for booking av sendetid 
mandag 22. september. Du kan booke sendetid etter å ha registrert deg 
som redaktør for egne sendinger.

Testsendingene på TV starter 15. oktober, med offisiell åpning av 
kanalen over nyttår. Det som sendes blir automatisk lagret i 
filmarkivet til Frikanalen på www.frikanalen.tv. Du velger selv om din 
film skal vises både på TV og på internett, eller bare på internett.

Booking av sendetid fungerer etter førstemann til mølla prinsippet.
Du velger sendedato og klokkeslett i sendetidskalenderen, hvor du får 
tilgang til de/n kategorien som din/e forening/er tilhører.
Som privatperson får du tilgang til "Åpen kategori".

Du har 3 måter å sende film på:

1) SOM FORENING (kr 300 per sending)
Foreningen enes om hvem de ønsker som redaktør.
Denne registrerer seg som redaktør/administrator på www.frikanalen.tv
Frikanalen gir foreningens redaktør tilgang til sendetidskalenderen.
Redaktør velger hvilken kategori foreningen ønsker å tilhøre/sende i. 
Foreningens redaktør kan sende film på vegne av foreningen, og 
fungerer som administrator som gir foreningens medlemmer tilgang til 
sendetidskalenderen og foreningens kategori/sendetid.

2) SOM MEDLEM AV FORENING (kr 300 per sending)
Registrer deg som redaktør på www.frikanalen.tv
Du må kontakte din/e forening/er og gi beskjed om at du har registrert 
deg som redaktør. Foreningens administrator gir deg tilgang til den 
kategorien de/du tilhører i sendetidskalenderen.

3) SOM PRIVATPERSON (kr 500 per sending)
Registrer deg som redaktør på www.frikanalen.tv
Frikanalen gir deg tilgang til "Åpen kategori" i sendetidskalenderen.

GJELDER ALLE:
Du starter med å registrere deg som redaktør.
Du får tildelt tilgang av Frikanalen, eller din forening.
Du finner ledig tid i kalenderen, og booker sendetid.
Du laster opp filmen/ eller sender den på tape til Frikanalen.
Du ser filmen på Riks-Tv og i arkivet på www.frikanalen.tv
Du har redaktøransvar for egne innslag.


Frikanalens kategorier, mandag - søndag kl:

12.00: Religion- og livssynsorganisasjoner

12.30: Åpen kategori

13.00: Andre organisasjoner

13.30: Velferdsorganisasjoner

14.00: Minoritetsorganisasjoner

14.30: Solidaritet- og bistandsorganisasjoner

15.00: Beredskapsorganisasjoner

15.30: Barne- og ungdomsorganisasjoner

16.00: Idrettsorganisasjoner

16.30: Samfunnsmessige interesseorganisasjoner

17.00: Kulturorganisasjoner


Medlemskap i foreningen Frikanalen koster kr 500 per år for foreninger 
med omsetning under 500.000, og kr 5000 for andre.
Sendetid, og rett til deltakelse i styre og stell av den åpne kanalen 
er inkludert i medlemskontingenten.
Serviceavgift kr 300 per sending kommer i tillegg per sending. 
Foreningens medlemmer betaler serviceavgift kr 300 per sending.

Privatpersoner har ingen deltakelsesrett i foreningen, og betaler kun 
serviceavgift kr 500 per sending. Serviceavgiften dekker bla teknisk 
tilrettelegging og avgifter til Tono.

Hvis din forening (ennå) ikke har rettigheter til å sende på 
Frikanalen, og du ikke ønsker å sende som privatperson kan du sende 
gjennom Gateavisa. Gateavisa er åpen for alle som ønsker å sende.
Du betaler da serviceavgift kr 300 per sending.

Gateavisa oppfordrer alle til å tipse så mange foreninger som mulig om 
å bli medlem av foreningen Frikanalen - fordi hvis mange sender 
gjennom samme forening vil alle disse "sloss" om sendetid innenfor 
samme kategori/sendetid. Jo flere foreninger som sprer seg på ulike 
kategorier - jo mer mangfold på kanalen!
Dessuten, jo flere foreninger du tilhører som har senderett på 
kanalen, jo flere kategorier kan du velge å legge innslaget ditt 
under. Etter at innslaget er vist på TV blir det lagret i arkivet på 
nett, under samme kategori der.

Du finner mer info på foreningens hjemmeside: www.frikanalen.no
Du registrerer deg som redaktør og ser film på: www.frikanalen.tv

LYKKE TIL - DU ER SNART PÅ RIKDSDEKKENDE TV!

Hilsen
Anita Nyholt
for Gateavisa
som styremedlem i Foreningen Frikanalen


More information about the video mailing list